0

We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!

5 meses atrás
We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!
Translate: Chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ, tôi giúp bạn học Tiếng việt (và tìm hiểu về Việt Nam), bạn giúp tôi học tiếng anh và hơn thế nữa chúng ta sẽ là những người bạn tốt :)
vietnam
english

Popular

0
Jessica
FlagMandarimUma hora atrás
Comentários: 0Relatar
0
FlagInglêsUm dia atrás
Comentários: 5Relatar
english
learning
levels
0
Jackie
FlagInglêsUm dia atrás
Comentários: 7Relatar
jackie
music
pronunciation
listening
grammar
0
jamila
FlagÁrabe5 horas atrás
Comentários: 2Relatar
arabic english korean
verbling site
question
MapProfile Picture
Vietnamita
Flag Vietnã
5:07 AM (GMT+07:00)
Membro desde: 29 de Junho de 2018