Profile Picture

We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!

3 meses atrás
We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!
Translate: Chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ, tôi giúp bạn học Tiếng việt (và tìm hiểu về Việt Nam), bạn giúp tôi học tiếng anh và hơn thế nữa chúng ta sẽ là những người bạn tốt :)
vietnam
english

Popular

Profile Picture
Profile Picture
Alex
FlagInglês2 dias atrás
Comentários: 5Relatar
Profile Picture
Profile Picture
Janette
FlagInglêsUm dia atrás
Comentários: 4Relatar
lesson plans
children
Profile Picture
Profile Picture
Lucía
FlagItaliano18 horas atrás
Comentários: 0Relatar
falsi
amici
falso
amico
burro
Profile Picture
Profile Picture
Terry
FlagInglêsUm dia atrás
Comentários: 2Relatar
humor
job interviews
quotes
MapProfile Picture
Vietnamita
Flag Vietnã
5:49 PM (GMT+07:00)
Membro desde: 30 de Junho de 2018