0

می خواهید به ایران برید؟

um ano atrás

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


Popular

0
Ana Lucía
FlagEspanhol18 horas atrás
Comentários: 1Relatar
podcast
spanish
mexican spanish
free resources
spanish phrases
0
Zach
FlagInglês21 horas atrás
Comentários: 6Relatar
0
Mourad
FlagFrancês13 horas atrás
Comentários: 0Relatar
gastronomie
0
Eva
FlagEspanhol2 dias atrás
Comentários: 6Relatar
navidad
reno
español
villancico

Marty

Flag
(678)
$18.95
USD/h
class
Inglês
globe
Estados Unidos
time
957
Agendar aulas