0

می خواهید به ایران برید؟

um ano atrás

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


Popular

0
FlagInglês8 horas atrás
Comentários: 11Relatar
0
Ahmad
FlagÁrabe2 horas atrás
Comentários: 0Relatar
arabic
english
songs
music

Marty

Flag
(663)
$18.95
USD/h
class
Inglês
globe
Estados Unidos
time
931
Agendar aulas